Erfarne og dedikeret

  • Erfarne folk som har udviklet og afprøvet sine processer på danske byggeopgaver med enestående resultater
  • ”Thought leader” i branchen, som afviser traditionelle projektdilemmaer i projektledelsen
  • Processer som forbedrer og øger certificeringsmuligheder for fx DGNB, BREAAM, LEED og Svanen
  • Dedikeret og proaktiv omkostningsreduktion der reducere din risiko med op til 50%
  • Ledet udførelsen med hjælp fra digitale KPI’er

Databaseret projektledelse

Vi bruger et kvalitativt økonomiske forecast for at overse projektets økonomi. 

På baggrund af data fra mere end 150 realiserede BIM-byggeprojekter, kan vi forudsige om/hvor meget økonomien er ved at skride, og hvor i projektmaterialet der gøres en indsats. 

Vi kan identificere bygbarhed på fag- og komponentniveau, udregne projektets tilsvarende risikofaktor hvormed det økonomiske forecast skabes.

 

SEEbuild, garanterer fuldt koordineret og gennemarbejdet projekt inden udførelse, og dermed i gevaldigt reduceret projekterings relaterede risici i udførelsen.