Hvorfor os?

Fordi vi er originale i vores tilgang!

Vi giver dig den højeste værdi du kan opnå:

 • Kvalitetsarkitektur
 • Bæredygtige processer
 • Bedre arbejdsmiljø
 • Færre eller nul ulykker
 • Færre eller nul tvister
 • Et sikkert digitalt ledet byggeri

Du skal bruge os, hvis du vil have:

 • Erfarne folk som har udviklet og afprøvet sine processer på danske byggeopgaver med enestående resultater
 • ”Thought leader” i branchen, som afviser traditionelle projektdilemmaer i projektledelsen
 • Bæredygtige processer til bæredygtigt byggeri
 • Processer som forbedrer og øger certificeringsmuligheder for fx DGNB, BREAAM, LEED og Svanen
 • Dedikeret og proaktiv omkostningsreduktion
 • Originale varemærkebeskyttede digitale produkter
 • Reduceret din risiko med op til 50%
 • Ledet udførelsen med hjælp fra digitale KPI’er
 • High performance teams

SEEbuild – Best In Class

Igennem de sidste 30 år har vi ikke set et stærkere værktøj til håndtering af risici og projektøkonomi end nedenfor viste Dashboard.

Eksemplet viser status af et hovedprojekt, hvor kun 52% (PBI = 52%) af projektet er endeligt bearbejdet – dvs. løsninger/valg ikke er afstemt med de udførende i 48% af tilfældene.

Dette resulterer i tillæg på 10% på projektets samlede økonomi.
Sagt på en anden måde: Der ”spildes” 9,03 mio. på ikke afstemt projekt i mellem rådgivere og entreprenører.

SEEbuild kan levere dette overblik på alle projekter, både nybyg og renovering.

 • Byggeprogrammet bliver mere visionært.
 • Ny tilbudsindhentning giver den reelle pris, opgaven kan leveres til uden unødige risici. Givet af den tilbudsgiver der viser forståelse for opgaven og omfanget, og har kompetencer, bemanding og tid.
 • Kontrakten underskrives på 100% sikkert grundlag uden meromkostning.
 • Udbud med forhandling og udbud med konkurrencepræget dialog på kort tid.
 • Udførelse uden tvister.
 • Bedre afleveringsproces. 1- og 5-års forberedelsesmappe under udførelsen samt prissætning af denne.

Vi har optimeret ydelserne i
alle faser af
projektet.

Garanti

SEEbuild, garanterer fuldt koordineret og gennemarbejdet projekt inden udførelse, og dermed i princippet INGEN projekteringsrelaterede risici i udførelsen.

Værdi af garanti:
Ca. 5% af udførelsessummen eller op til 50% af risikobeløbet. Forudsættes anvendelse af SEEbuild og tilhørende produkter. Gælder både nybyg- og renoveringsprojekter.

Pris:
0,5% – 2% af udførelsessummen – forhandles afhængigt af projekt type, størrelse og kompleksitet.

Effekten

Effekten af SEEbuild’s bæredygtige processer er vist nedenfor vha. praktisk eksempel.

Eksemplet viser forskel mellem traditionelt udbudt projekt opdelt i totalrådgivning og hoved-/fagentreprise, og SEEbuild’s involverende proces.

Projekt: Nybyg/renovering

Budget: 40 mio ex. moms

Økonomi

TR honorar inkl. udførelse

Projekteringsrisici

Udførelsesrisici

Håndværkerudgifter

Bæredygtighedsprofil

SEEbuild projektledelse

I alt

Traditionel proces (nybyg/reno.)

6,8 mio

(5%) 2 mio / (10%) 4 mio

(5%) 2 mio / (10%) 4 mio

29,2 mio / 25,2 mio

Iht projekt

 

40 mio

SEEbuild proces nybyg

5,9 mio

(0%) 0 mio

(5%) 2 mio

29,2 mio

Uændret

1 mio

38,1 mio

SEEbuild proces reno.

5,9 mio

(0%) 0 mio

(10%) 4 mio

25,2 mio

Uændret

1 mio

36,1 mio

Økonomi

TR honorar inkl. udførelse

Projekteringsrisici

Udførelsesrisici

Håndværkerudgifter

Bæredygtighedsprofil

SEEbuild projektledelse

I alt

SEEbuild proces nybyg

5,9 mio

(0%) 0 mio

(5%) 2 mio

29,2 mio

Uændret

1 mio

38,1 mio

Traditionel proces (nybyg/reno.)

6,8 mio

(5%) 2 mio / (10%) 4 mio

(5%) 2 mio / (10%) 4 mio

29,2 mio / 25,2 mio

Iht projekt

 

40 mio

SEEbuild proces reno.

5,9 mio

(0%) 0 mio

(10%) 4 mio

25,2 mio

Uændret

1 mio

36,1 mio

*I ovennævnte er ikke indregnet afledte effekter af effektiv risikostyring, bedre konkurrence, high performance teams, ingen tvister m.m. svarende til op til 25% af byggesummen.