Hvad vi kan tilbyde

Vi tilbyder meget effektiv processtyring og projektstyring af byggerier fra A-Z. En proces der fjerner risici i projektet, giver klarhed for alle parter og effektivt samarbejde.
Sikrer dit budget og giver mulighed for reinvestering i grønne løsninger uden budgetoverskridelser.

Processen giver optimalt udbytte af projektet og sikrer:

  • Ingen designmæssige risici
  • Minimale udførelsesrisici
  • Minimale omarbejder og omprojektering
  • Ingen tvister og garantiproblemer
  • Bygherres ambition og vision sikres
  • Reelt samarbejde i hele projektperioden
  • High Performance teams
  • 5%-25% mere byggeri

Det kalder vi ”Effektive processer til bæredygtigt byggeri”

SEEBUILD Kerneydelser
BIM-koordinering

BIM-koordinering er en naturlig del af vores arbejde. Dvs vi tjekker kvalitet af design, bygbarhed, kravstillelse til modeller, stade, koordinering mellem fag m.m.

 

SEEbuild Kerneydelser
Byggeproduktionsplan

Byggeproduktionsplanen (BPP) udarbejdes inden opstart af udførelse. Den verificerer bearbejdningen (PBI) af projektet i 3D. Tilbud, udførelsestidsplan, detaljeret design og tilhørende arbejdsbeskrivelser indbygges og rettes så det bliver det nye kontraktgrundlag.
BPP giver dermed et 100% sikkert udførelsesgrundlag og bedre økonomi. Budgetsikkert projekt før udførelse opnås.

Med ovenstående proces opstår der ikke projekteringsrelaterede ekstraarbejder i projektet. Normalt har både entreprenører (5%) og bygherre (5-7,5%) afsat risikobeløb til netop dette.

Byggeledelsen i udførelsesfasen reduceres betydeligt ved ovenstående proces og bearbejdning – 20-25% i forhold til afsat beløb (normalt 4% – reduceres til 3%).

SEEBUILD Kerneydelser
Interview som film/video

Interviews vedlægges som en del af udbudsmaterialet.

Sikrer at bygherres vision formidles og gentages i det talte ord, og alle parter har adgang til dette.

SEEBUILD Kerneydelser
Konfliktløsning

Vores projekter bliver altid løst uden konflikter. Skulle en konflikt opstå, løses denne i mindelighed og altid til begge parters tilfredshed. Vi får parterne til at snakke sammen, ligesom økonomiske udeståender bliver afklaret hurtigt og effektivt.

SEEbuild Kerneydelser
Prisindhentningsmetode

Indhentning af reelle konkurrencedygtige priser for entrepriser. Screening af marked: Bemanding, kompetencer og tid. Deltagelse i metoden bekræftes. Udsendelse af kvalitetsudbud med vejl mængder og target til interesserede samt tidplan for proces. 2-3 udvælges. Endelig tilbud indhentes: Pris og mængdeverifikation, evt rettelser indarbejdes. Invitation til gennemgang af tilbud og arbejdstidsplan. Vinder udvælges og tilbud afleveres til BH. Betinget kontrakt udarbejdes og deltagelse i byggeproduktionsplan igangsættes efter aftale.

SEEbuild Kerneydelser
Procesledelse

Byggeprocessen fra A-Z er en kompliceret ting . Vi leverer den mest sikre proces fra start til slut – resultatet af processen er eliminering af designmæssige risici, halvering af udførelsesrisici, ingen konflikter og high performance teams under både design og udførelse.

SEEbuild Kerneydelser
Projektbearbejdningsindikator
Vi tilbyder med ProjektBearbejdningsIndikatoren (PBI) mulighed for måling af sikkerhed i designet i alle faser af et projekt. PBI afspejler den til en hver tid aktuelle tekniske risiko og den økonomiske usikkerhed.
Vha. af PBI kan vi til en hver tid fortælle om projektet er velbearbejdet, og om budgettet vil overskrides eller ej.
SEEBUILD Kerneydelser
Teamledelse

Vejen til succes på vores projektet går gennem teamledelse og teamdannelse. Teams der kender hinanden styrker og svagheder, vil samarbejde med andre og arbejder for bygherres og projektets fælles mål.

SEEBUILD Kerneydelser
Tvistfri lukning

Alle parter erklærer gennemgang af kommunikation /dokumenter i perioden – fx byggemøde- og bygherremødereferater.
Alle erklærer sig enige om, at alle tekniske og økonomiske forhold undtagen evt skjulte, er endelig afklaret for perioden.

SEEbuild Kerneydelser
Uafhængig risikolog

Risici indrapporteres uafhængigt af byggeledelsen og opsamles.
Risici vurderes og bearbejdes rettidigt i forhold til tidsplan. Risikolog anvendes også i forhold til 1 og 5 års gennemgangs til forberedelsemappen

SEEBUILD Kerneydelser
Workshops

I alle faser af byggeriet – Idé, byggeprogram, design, udførelse og evt. aflevering holder vi korte effektive workshops til afklaring af byggeriet, udfordringer, risici m.m.

 

SEEBUILD ER MEDLEM AF: