Vælg SEEbuild fordi...

Traditionel bygherrerådgivning og Best in Class procesledelse via vores store erfaring fra både entreprenør -og rådgiverbranchen.

Er vi med fra start, kan vores processor og produkter ikke blot budgetsikre dit/jeres projekt, men faktisk effektivisere så meget, at du/I kan reinvestere 5-25% i bæredygtighed og kvalitet.
Vi kan eliminere stort set alle risici i projekter via unikke digitale produkter og arbejdsmetoder – og kan altså måle samarbejde og kvalitet i byggeriet – allerede inden udførelse.

Processen giver optimalt udbytte af projektet og sikrer:

  • Ingen designmæssige risici
  • Minimale udførelsesrisici
  • Minimale omarbejder og omprojektering
  • Ingen tvister og garantiproblemer
  • Bygherres ambition og vision sikres
  • Reelt samarbejde i hele projektperioden
  • High Performance teams
  • 5%-25% mere byggeri

Det kalder vi ”Effektive processer til bæredygtigt byggeri”

SEEbuild Kerneydelse
Due Diligence
SEEbuild Kerneydelse
Tidlig Udbud
SEEbuild Kerneydelse
Projektering
SEEbuild Kerneydelse
Byggeledelse
SEEbuild Kerneydelse
Full Service
SEEBUILD Kerneydelse
IKT-ledelse
SEEbuild Kerneydelse
Projektgranskning
SEEbuild Kerneydelse
Økonomistyring

Byggeprocessen fra A-Z er en kompliceret ting . Vi leverer den mest sikre proces fra start til slut – resultatet af processen er eliminering af designmæssige risici, halvering af udførelsesrisici.

SEEBUILD Kerneydelse
Konfliktløsning

Vores projekter bliver altid løst uden konflikter. Skulle en konflikt opstå, løses denne i mindelighed og altid til begge parters tilfredshed. 

SEEBUILD Kerneydelse
Teamledelse

Vejen til succes på vores projektet går gennem teamledelse og teamdannelse. Teams der kender hinanden styrker og svagheder, vil samarbejde og arbejde for bygherres og projektets fælles mål.

SEEbuild Kerneydelse
Bygherrerådgivningen

Traditionel bygherrerådgivning og Best in Class procesledelse via vores store erfaring fra både entreprenør -og rådgiverbranchen.

SEEBUILD ER MEDLEM AF: