Hvad vi kan tilbyde

Vi tilbyder meget effektiv processtyring og projektstyring af byggerier fra A-Z. En proces der fjerner risici i projektet, giver klarhed for alle parter og effektivt samarbejde.
Sikrer dit budget og giver mulighed for reinvestering i grønne løsninger uden budgetoverskridelser.

Processen giver optimalt udbytte af projektet og sikrer:

  • Ingen designmæssige risici
  • Minimale udførelsesrisici
  • Minimale omarbejder og omprojektering
  • Ingen tvister og garantiproblemer
  • Bygherres ambition og vision sikres
  • Reelt samarbejde i hele projektperioden
  • High Performance teams
  • 5%-25% mere byggeri

Det kalder vi ”Effektive processer til bæredygtigt byggeri”

SEEBUILD Kerneydelser
BIM-koordinering

BIM-koordinering er en naturlig del af vores arbejde. Dvs vi tjekker kvalitet af design, bygbarhed, kravstillelse til modeller, stade, koordinering mellem fag m.m.

 

SEEBUILD Kerneydelser
Byggeledelse

Vi har mere end 25 års erfaring med byggeledelse og har haft succes med alle projekter. Vi benytter værdibaseret ledelse og en høj grad af proaktivitet for at få projekterne i hus til kvalitet, tid og budget.

SEEbuild Kerneydelser
Byggeproduktionsplan

Byggeproduktionsplanen (BPP) udarbejdes inden opstart af udførelse. Den verificerer bearbejdningen (PBI) af projektet i 3D. Tilbud, udførelsestidsplan, detaljeret design og tilhørende arbejdsbeskrivelser indbygges og rettes så det bliver det nye kontraktgrundlag.
BPP giver dermed et 100% sikkert udførelsesgrundlag og bedre økonomi. Budgetsikkert projekt før udførelse opnås.

Med ovenstående proces opstår der ikke projekteringsrelaterede ekstraarbejder i projektet. Normalt har både entreprenører (5%) og bygherre (5-7,5%) afsat risikobeløb til netop dette.

Byggeledelsen i udførelsesfasen reduceres betydeligt ved ovenstående proces og bearbejdning – 20-25% i forhold til afsat beløb (normalt 4% – reduceres til 3%).

SEEbuild Kerneydelser
Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning med stort fokus på projektet, herunder projektets vision og mål. Projektets risici bearbejdes og elimineres, så projektet kan udføres sikkert, til budget og til tiden.

SEEBUILD Kerneydelser
Fagtilsyn

Vi kan levere fagtilsyn på alle fag i byggeriet via egen erfaring og et stort netværk af dygtige specialister.

SEEbuild Kerneydelser
IKT-ledelse

Styring af digitale leverancer og krav til design, udførelse og drift styres sikkert igennem. Mange års erfaring og benytter BIM og VDC-arbejdsmetoder som værktøjer. Resultatet er en sikkerhed for bearbejdningen af projektet. PBI™ benyttes, sammen med danske standarder og IKT-paradigmer.

SEEBUILD Kerneydelser
Interview som film/video

Interviews vedlægges som en del af udbudsmaterialet.

Sikrer at bygherres vision formidles og gentages i det talte ord, og alle parter har adgang til dette.

SEEBUILD Kerneydelser
Konfliktløsning

Vores projekter bliver altid løst uden konflikter. Skulle en konflikt opstå, løses denne i mindelighed og altid til begge parters tilfredshed. Vi får parterne til at snakke sammen, ligesom økonomiske udeståender bliver afklaret hurtigt og effektivt.

SEEbuild Kerneydelser
Prisindhentningsmetode

Indhentning af reelle konkurrencedygtige priser for entrepriser. Screening af marked: Bemanding, kompetencer og tid. Deltagelse i metoden bekræftes. Udsendelse af kvalitetsudbud med vejl mængder og target til interesserede samt tidplan for proces. 2-3 udvælges. Endelig tilbud indhentes: Pris og mængdeverifikation, evt rettelser indarbejdes. Invitation til gennemgang af tilbud og arbejdstidsplan. Vinder udvælges og tilbud afleveres til BH. Betinget kontrakt udarbejdes og deltagelse i byggeproduktionsplan igangsættes efter aftale.

SEEbuild Kerneydelser
Procesledelse

Byggeprocessen fra A-Z er en kompliceret ting . Vi leverer den mest sikre proces fra start til slut – resultatet af processen er eliminering af designmæssige risici, halvering af udførelsesrisici, ingen konflikter og high performance teams under både design og udførelse.

SEEbuild Kerneydelser
Projektbearbejdningsindikator
Vi tilbyder med ProjektBearbejdningsIndikatoren (PBI) mulighed for måling af sikkerhed i designet i alle faser af et projekt. PBI afspejler den til en hver tid aktuelle tekniske risiko og den økonomiske usikkerhed.
Vha. af PBI kan vi til en hver tid fortælle om projektet er velbearbejdet, og om budgettet vil overskrides eller ej.
SEEbuild Kerneydelser
Projektledelse

Through our many years of experience from small to very large constructions, we deliver efficient and proactive project management.
We have a very strong focus on team building and collaboration.

 

SEEbuild Kerneydelser
Projekteringsledelse

Vi står i spidsen for en succesfuld projektering af byggeriet. Fokuspunkter er involvering af de udførende i løsningsvalg, budget sikkerhed, bygherres vision. Vi arbejder med digital byggeledelse og måler via kpi’er løsningsvalg, entreprisegrænser, samarbejde og risikoeliminering. ProjektBearbejdningsIndikator PBI™ til måling er udviklet af SEEbuild.

SEEBUILD Kerneydelser
Projektgranskning

Via vores ProjektBearbejdningsIndikator og store erfaring inden for byggeri, kan vi granske et hvert projekt. Og faktisk give et meget præcist billede af, hvor et projekt ender i forhold til tid og økonomi. Dvs. det man tror om projektet bliver til viden og sikkerhed.

SEEBUILD Kerneydelser
Teamledelse

Vejen til succes på vores projektet går gennem teamledelse og teamdannelse. Teams der kender hinanden styrker og svagheder, vil samarbejde med andre og arbejder for bygherres og projektets fælles mål.

SEEBUILD Kerneydelser
Tvistfri lukning

Alle parter erklærer gennemgang af kommunikation /dokumenter i perioden – fx byggemøde- og bygherremødereferater.
Alle erklærer sig enige om, at alle tekniske og økonomiske forhold undtagen evt skjulte, er endelig afklaret for perioden.

SEEbuild Kerneydelser
Uafhængig risikolog

Risici indrapporteres uafhængigt af byggeledelsen og opsamles.
Risici vurderes og bearbejdes rettidigt i forhold til tidsplan. Risikolog anvendes også i forhold til 1 og 5 års gennemgangs til forberedelsemappen

SEEbuild Kerneydelser
Udbudsstrategi

Sammen med bygherre vælger vi den bedst egnede udbudsstrategi. Udbudsstrategien vil altid have fokus på projektets sikkerhed – både teknisk og økonomisk. Og vi vil altid involvere aktørerne tidligst muligt. For større projekter anbefaler vi udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog.

SEEBUILD Kerneydelser
Workshops

I alle faser af byggeriet – Idé, byggeprogram, design, udførelse og evt. aflevering holder vi korte effektive workshops til afklaring af byggeriet, udfordringer, risici m.m.

 

SEEBUILD ER MEDLEM AF: