SEEbuild leverer...

Bygherrerådgivning, Byggeledelse og Procesledelse via vores store erfaring fra både entreprenør -og rådgiverbranchen.

Projektporteføljen hvor SEEbuild metoden har været anvendt, har givet et dokumenterbart overskud, i forhold til bygherres budget – uden at bygherre har skulle betale ekstraregninger eller gå på kompromis med den ønskede kvalitet. 

Og det er den gevinst SEEbuild tilbyder sine kunder at få del i. 

Processen giver optimalt udbytte af projektet og sikrer:

  • Ingen designmæssige risici
  • Minimale udførelsesrisici
  • Minimale omarbejder og omprojektering
  • Ingen tvister og garantiproblemer
  • Bygherres ambition og vision sikres
  • Reelt samarbejde i hele projektperioden
  • High Performance teams
  • 5%-25% mere byggeri

Vi kan eliminere stort set alle risici i projekter via vores unikke digitale styringsværktøj, DSM – Digital Styrings Mekanismeog optimerede arbejdsmetoder – og kan samtidig  måle samarbejde og kvalitet i byggeriet – allerede inden udførelse.

SEEbuild Kerneydelse
Bygherrerådgivning

Traditionel bygherrerådgivning og Best in Class procesledelse via vores store erfaring fra både entreprenør -og rådgiverbranchen.

SEEbuild Kerneydelse
Due Diligence

Vores tidlige Due Diligence proces resulterer gennemsnitligt i en gevinst på 2-10 % af de samlede byggeomkostninger.  

SEEbuild Kerneydelse
Tidlig Udbud

Udbud på et tidligt projekt medfører en fokuseret konkurrence, der udvælger aktører der har kapacitet, tid og kompetencer til den specifikke opgave. 

Prisindhentnings metoden på udbudsprojekter resulterer i en gevinst på 5-10 % af de samlede håndværker udgifter

SEEbuild Kerneydelse
Projektering

Vores IKT- og projekteringsledelse går på at halvere risikobeløbet og afstemme projekt. Dette gøres ved at afstemme bygbarheden/kvalitet af projektet og minimere kommunikationsfejl iblandt dokumenter. Dette sikrer en entydig projektgrundlag før udførelse. Dette opnås med DSM, som skaber oversigt og minimere kommunikationsfejl. 

IKT- og projekteringsledelse med DSM giver et 100% fag entreprenør afstemt og kontraheret projektgrundlag, der giver en gevinst på 4-7%

SEEbuild Kerneydelse
Byggeledelse

25 års entreprenørerfaren byggestyring sammenkoblet med DSM skaber budgetsikker byggestyring og tvistfrie lukninger.  Dette skaber en gevinst på 0-2%.

SEEBUILD Kerneydelse
IKT-ledelse

Vi sørger for at rådgiverne leverer efter aftale, forventet kvalitet og detaljeringsgrad. 

SEEbuild Kerneydelse
Projektgranskning

Teknisk og økonomisk granskning i alle faser af projektet. Dette indebærer en risikovurdering af projektet og en økonomisk forecast. Dette giver indblik i kvalitet, løsninger og økonomi. Vores projekt granskning giver en gevinst på 5%.

SEEBUILD Kerneydelse
Konfliktløsning

Vores projekter bliver altid løst uden konflikter. Skulle en konflikt opstå, løses denne i mindelighed og altid til begge parters tilfredshed. 

Konfliker udgør 7% af byggeriet, denne eliminere vi.

SEEbuild Kerneydelse
Full Service - Ide til Udførelse

Byggeprocessen fra A-Z er en kompliceret sag . Vi leverer den mest sikre proces fra start til slut – resultatet af processen er eliminering af designmæssige risici og halvering af udførelsesrisici. Dette resultere i en samlet større gevinst, 5-25%, uden forringelse af kvalitet. 

SEEBUILD ER MEDLEM AF: