Ydelser

Vi levere komplette ydelser til planlægning, projektering og design af bygge- og ejendomsprojekter baseret på solid ekspertise og mange års erfaring. Vi arbejder tværfagligt og levere funktionelle og bæredygtige løsninger til gavn for dig og projektet. Vi besidder den ekspertise du som bygherre eller udvikler har brug i alle aspekter af et byggeri. Fra due dilligence, til udbud og projektering til udførelse.

Vi eksperter i bygherrerådgivning, byggeledelse og procesledelse via vores mangeårige erfaring fra både entreprenør -og rådgiverbranchen. Vi har erfaring med både private og offentlige bygherrer, hvor vi sikrer pris, tid og kvalitet.

Dette kan vi hjælpe dig med

SEEbuild Kerneydelse
Bygherrerådgivning

Traditionel bygherrerådgivning og Best in Class procesledelse via vores store erfaring fra både entreprenør -og rådgiverbranchen.

SEEbuild Kerneydelse
Byggestyring og tilsyn

25 års entreprenørerfaren byggestyring sammenkoblet med DSM skaber budgetsikker byggestyring og tvistfrie lukninger.  Dette skaber en gevinst på 0-2%.

SEEbuild Kerneydelse
Due Diligence

Vores tidlige Due Diligence proces resulterer gennemsnitligt i en gevinst på 2-10 % af de samlede byggeomkostninger.  

SEEbuild Kerneydelse
Udbudsprojekter

Udbud på et tidligt projekt medfører en fokuseret konkurrence, der udvælger aktører der har kapacitet, tid og kompetencer til den specifikke opgave. 

SEEbuild Kerneydelse
Projektering

Vores IKT- og projekteringsledelse går på at halvere risikobeløbet og afstemme projekt. Dette gøres ved at afstemme bygbarheden/kvalitet af projektet og minimere kommunikationsfejl iblandt dokumenter. Dette sikrer en entydig projektgrundlag før udførelse. 

SEEBUILD Kerneydelse
IKT-ledelse

Vi sørger for at rådgiverne leverer efter aftale, forventet kvalitet og detaljeringsgrad. 

SEEbuild Kerneydelse
Projektgranskning

Teknisk og økonomisk granskning i alle faser af projektet. Dette indebærer en risikovurdering af projektet og en økonomisk forecast. Dette giver indblik i kvalitet, løsninger og økonomi. 

SEEBUILD Kerneydelse
Konfliktløsning

Vores projekter bliver altid løst uden konflikter. Skulle en konflikt opstå, løses denne i mindelighed og altid til begge parters tilfredshed. 

SEEbuild Kerneydelse
Totalrådgivning

Byggeprocessen fra A-Z er en kompliceret sag . Vi leverer den mest sikre proces fra start til slut – resultatet af processen er eliminering af designmæssige risici og halvering af udførelsesrisici. 

SEEBUILD ER MEDLEM AF: