“Bæredygtige processer
til bæredygtigt byggeri”

Vælg SEEbuild fordi...

SEEbuild leverer værdiskabende bygherrerådgivning i en proces med involverende og værdibaseret byggeproduktion.

Intelligent ressourceforbrug og optimerede processer giver op til 25% mere byggeri. Hos SEEbuild får dit projekt bedre kontrol med rådgiver -og byggeproces, fra start til slut.

Kort og godt: SEEbuild optimerer, leverer og garantere dit byggeri

Bæredygtighed

Bæredygtighed er defineret som “sikring af holdbare positive resultater uden ødelæggelse af det foreliggende grundlag”.

SEEbuild har udviklet bæredygtige processer der sikrer bæredygtige byggerier fra idé til gennemførelse.

Vi har egenudviklede digitale arbejdsmetoder til understøttelse af dette.

Effekten

Den generelle byggeproces er forældet og ineffektiv. Man bruger flere ressourcer på fejl, risici og krisehåndtering end der er behov for.

Vores erfaring i branchen har givet os unikt indblik i lige præcis disse processer, og vi mener byggeprocessen kan effektiviseres betydeligt. I vores proces, har vi elimineret ineffektive elementer og strømlinet byggeprocessen for et hurtigere og bedre byggeri.

Økonomisk

Grundet den høje effektivisering, har vi gjort byggeriet væsentligt billigere.

Afhængig af projektet kan vores unikke proces reducere omkostninger fra 5% til 25%, samtidig med at risikoen falder med minimum 50%. 

Du får større værdi og sikkerhed gennem SEEbuild.