“Værdiskabende bygherrerådgivning og byggeledelse”

Vælg SEEbuild fordi...

Traditionel bygherrerådgivning og Best in Class procesledelse via
vores store erfaring fra både entreprenør- og rådgiverbranchen.

Er vi med fra start, kan vores processor og produkter ikke blot budgetsikre dit/jeres projekt, men faktisk effektivisere så meget, at du/I kan reinvestere 5-25% i bæredygtighed og kvalitet.
Vi kan eliminere stort set alle risici i projekter via unikke digitale produkter og arbejdsmetoder – og kan altså måle samarbejde og kvalitet i byggeriet – allerede inden udførelse.

 • Bygherrerådgivning
 • Udbudsstrategi
 • Budgetlægning
 • Byggeledelse
 • Projekteringsledelse
 • Fagtilsyn
 • IKT-ledelse
 • Projektgranskning
 • Økonomistyring
 • Due diligence
 • Konfliktløsning
 • Teamledelse
 • Workshops
Udvalg af projekter SEEbuild har ledet eller styret igennem de sidste mange år.

Vores effektive proces er udviklet og afprøvet på disse projekter, og har givet et meget positivt resultat.

Via vores ydelser tilbyder vi en meget effektiv processtyring og projektstyring af byggerier fra A-Z.
En proces der fjerner risici i projektet, giver klarhed for alle parter og effektivt samarbejde.
Sikrer dit budget og giver mulighed for reinvestering i grønne løsninger uden budgetoverskridelser.

SEEbuild vil vise den måde, hvorpå byggerier opføres, kan gøres bedre og mere effektivt til glæde for alle involverede parter.
Klart bedre arbejdsmiljø, bedre økonomi → en bedre branche. Alt sammen digitalt understøttet.