Tryghed i byggeriets processer

Sikkerhed for byggeriets budget

nrep2

SEEbuild Bygherrerådgivning+

SEEbuild er bygherrerådgivere med 25 års erfaring som totalentreprenør.

Projektstyringskompetencerne i SEEbuild er opbygget over 25 år og metoderne vi anvender er udviklet over en periode på 20 år, på en projektportefølje på DKR +2.000 mio.

Alle byggeprojekter er blevet afleveret;

  • til den aftalte tid og kvalitet
  • uden fejl og mangler
  • uden efterfølgende tvister, voldgiftssager eller syn & skøn.
  • til den tilbudte pris uden budgetforøgelser.

Metoderne blev allerede i 2014 videnskabeligt belyst i SBI rapporten “Involverende værdibaseret byggeproduktion”, SBi 2014:19.

Vi skaber det til enhver tid aktuelle økonomiske forecast – et forecast der fortæller om og i hvilken grad der er balance mellem budget og realiseringsomkostninger. Dertil kan vi måle projektets bygbarhedsniveau og udregne projektets risikofaktor på fag- og komponentniveau. 

Så hvis du har svært ved at få budgettet og kvaliteten af dit byggeri til at gå op, så er SEEbuild din rette partner.

Herunder kan du læse om vores rådgivningsydelser.

 

Due Diligence resulterer, gennemsnitligt, i en gevinst på 210 % af samlede byggeomkostninger 

Prisindhentnings metoden på udbudsprojekter resulterer i en gevinst på 5-10 % af de samlede håndværker udgifter 

SEEbuilds IKT- og projekteringsledelse giver et 100% FE afstemt og kontraheret projektgrundlag.

25 års entreprenørerfaren byggestyring sammenkoblet skaber budgetsikker byggestyring og tvistfrie lukninger.

Vi levere alle ydelser samlet fra Due Dilligence til Udførelse, som giver en samlet større gevinst, uden forringelse af kvalitet.