SEEbuilds Vision

SEEbuild vil vise den måde hvorpå byggerier opføres, kan gøres bedre og mere effektivt til glæde for alle involverede parter. Klart bedre arbejdsmiljø, bedre økonomi → en bedre branche. Alt sammen digitalt understøttet.

SEEbuild - arbejder for et bedre samfund

SEEbuild skaber bæredygtige processer, som sikrer pris og udførelse på et hvert byggeprojekt.
Det giver vækst i branchen.

Økonomi 
Fremme vedvarende inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle. 
SEEbuilds proces medvirker til økonomisk sikkerhed og vækst. Vi arbejder for meningsfyldt og dermed anstændigt arbejde for alle. Dette opfylder mål 8 om at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst

Social
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
SEEbuild arbejder pro bono på at højne uddannelsesniveauet for de universitetsstuderende ved aktivt at investere tid i deres forsknings-/eksamensprojekter, især IKT og generel bæredygtighed via mål 4.4 og 4.7

Vi er stolte over at skabe denne sammenhæng!