Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Seebuild er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Seebuild ApS
Pilegårds Vænge 34
2635 Ishøj
CVR-nr.: 40298436
Telefon: 22 21 21 17 / 28 59 92 00
Mail: kontakt@seebuild.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: martin@seebuild.dk
På telefon: 28 59 92 00
Ved brev: Seebuild ApS, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Pilegårds Vænge 34, 2635 Ishøj

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Besvarelse af henvendelser, der relaterer sig til Seebuild’s forretningsområde
  • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager eller jobansøgninger, med henblik på efterfølgende sagsbehandling
  • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger indenfor Sesbuild’s forretningsområde

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f), og “Når du er kunde hos os”, så af hjemlen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b)

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer (afhængigt af hvad du har angivet i vores kontaktformularer)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysninger, som behandles gennem vores kontaktformular, stammer fra de indtastninger, som du har foretaget i formularen.
Personoplysningerne kan have betydning for vores mulighed for at hjælpe dig.

Opbevaring af dine personoplysninger:

I de tilfælde hvor din henvendelse har betydning for en konkret sag, vil henvendelsen, herunder også de personoplysninger som er knyttet hertil, blive journaliseret i vores systemer med henblik på sagsbehandling, hvorefter den vil blive opbevaret indtil Seebuild ikke længere har et sagligt behov herfor, jf. arkivlovgivningen.

Dersom din henvendelse ikke skal journaliseres, jf. ovenfor, vil henvendelsen samt de personoplysninger, der knytter sig hertil, blive slettet 12 måneder efter, at vi senest har besvaret henvendelsen.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.i

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.