SEEbuild projekter

Udvalg af projekter SEEbuild har ledet eller styret igennem de sidste mange år. Vores effektive proces er udviklet og afprøvet på disse projekter, og har givet meget positive resultatet.

Se mere under de enkelte referencer.

Projekter

Due Diligence / projektafklaring for Danmarks pt største logistikcenterprojekt.

Pt. Igangværende.

Ombygnings- og renoveringssag, ca. 10mio. og 24% besparelse på byggeomkostninger.

Pt. Igangværende

Upcycling – Ca. 4000 m2 kontor.

Teambaseret samarbejdet imellem rådgivere gjorde en kæmpe forskel på projektet.

Ca. 10000m2 boliger, blev udbudt, projekteret og udført jf. SBI anvisning. Involverende, værdibaseret byggeproduktion – SBI

Projektet blev udført i høj kvalitet og uden forsinkelser eller ekstra krav mod bygherre.

Ca. 25000m2 laboratorie i råhusentreprise, blev bearbejdet tilbudsmæssigt og planlægningsmæssigt inden tilbudsafgivelse. Prisen, kvaliteten og tiden blev overholdt og Involverende, værdibaseret byggeproduktion – SBI – blev fulgt. 

Ca. 4000m2 boliger. Byggesagen er kendt i almennyttig sektor for nytænkning i design og sagens processer har været evalueret af Involverende, værdibaseret byggeproduktion – SBI.
Sagen var også kendt for ”den gode tone” på byggepladsen.