SEEbuilds Vision

SEEbuild vil vise den måde hvorpå byggerier opføres, kan gøres bedre og mere effektivt til glæde for alle involverede parter. Klart bedre arbejdsmiljø, bedre økonomi → en bedre branche. Alt sammen digitalt understøttet.

FN17 og SEEbuild - arbejder for et bedre samfund

SEEbuild skaber bæredygtige processer, som sikrer pris og udførelse på et hvert byggeprojekt.

Det giver vækst i branchen.

SEEbuild har forretningsmæssigt skabt en sammenhæng i 4 FN mål, hvor FN mål 8, 9, 11 og 16 udgør vision, mission og handling. Herudover har vi forpligtet os til at højne uddannelsesniveauet for de universitetsstuderende ved aktivt at investere tid i deres forsknings-/eksamensprojekter, især IKT og generel bæredygtighed via FN mål 4. Sammenhæng i målene er for SEEbuild at skabe højere økonomisk produktivitet, bæredygtig innovation og boliger til overkommelig pris samt bæredygtig fremtid.

FN mål 5, 12 og 17. FN mål 5 betyder at vi mener alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde sit potentiale og talent. Ingen skal opleve diskrimination på baggrund af køn. FN mål 12 omhandler forebyggelse og begrænsning af skadelige stoffer, fremme cirkulær økonomi herunder genanvendelse og affaldsforebyggelse, fremme af dele-, bytte- eller genbrugsordninger. FN mål 17 omhandler samarbejde og partnerskaber mellem borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Med fokus på at samarbejde lokalt, nationalt, globalt og på tværs af siloer.

Vi er stolte over at skabe denne sammenhæng!

Social
SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING
SEEbuild arbejder pro bono på at højne uddannelsesniveauet for de universitetsstuderende ved aktivt at investere tid i deres forsknings-/eksamensprojekter, især IKT og generel bæredygtighed via mål 4.4 og 4.7

Social
I EN DANSK KONTEKST handler verdensmål 5 om, at alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde sit potentiale og talent. Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn. Af relevante emner kan fx nævnes kvinders deltagelse i lederskab, ligeløn, kønsopdelte uddannelsesvalg og fædres brug af orlov. Derudover om begge køns ret til at leve uden undertrykkelse og vold fra det modsatte køn i form af fx vold i nære relationer og menneskehandel.

Økonomi
FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE, SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE FOR ALLE
SEEbuilds nye proces medvirker til økonomisk sikkerhed og vækst. Vi arbejder for meningsfyldt og dermed anstændigt arbejde for alle.
Og processen indbyder til høj produktivitet.

Økonomi
BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUSIV OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING OG UNDERSTØTTE INNOVATION
SEEbuilds nye proces understøtter innovation og innovativ tankegang, herunder inklusiv og bæredygtig industrialisering.

Økonomi
GØRE BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE
SEEbuilds nye proces sikrer at boliger og byggeri bygges mest effektivt og økonomisk forsvarligt.

Økonomi
I EN DANSK KONTEKST handler verdensmål 12 bl.a. om at forebygge og begrænse forurening med skadelige stoffer, fremme af cirkulær økonomi, herunder genanvendelse og affaldsforebyggelse, fremme af dele-, bytte- eller genbrugsordninger. Derudover fokuser verdensmålet på miljømærkede produkter og bæredygtige fødevarer, herunder fx klimavenlig mad, økologi og madspild. Endelig gælder det, at bæredygtighed integreres i offentligt og privat indkøb samt fremme af CSR og miljøledelse i private virksomheder.

Miljø
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
SEEbuild står til ansvar for de projekter, vi arbejder på, og arbejder mod korruption og bestikkelse.
Vi opnår gennemsigtighed med vores digitalisering og øger derigennem sikkerhed for projektet samt ansvarlighed.

Miljø
I EN DANSK KONTEKST handler verdensmål 17 at realisere verdensmålene gennem samarbejdeog partnerskaber mellem borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Dette med fokus på at samarbejde lokalt, nationalt og globalt og på tværs af siloer. Partnerskaber kan fx være offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber eller partnerskaber hvor endnu flere aktører samarbejder.